Start Zalety leasingu

Leasing jest to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzętu jest coraz większa. Z leasingu korzystają małe firmy jak również duże korporacje gospodarcze. O wyborze leasingu decydują często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing - wiele preferencji.

Korzyści leasingu

  • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu
  • leasing pozwala przeznaczyć posiadane środki finansowe na inne cele związane z działalnością gospodarczą niż zakup gotówkowy niezbędnego sprzętu. Przedmiot leasingu jest finansowany źródłami zewnętrznymi, a firma może obracać posiadanym kapitałem własnym. Przedmiot leasingu będąc wykorzystywany w bieżącej działalności gospodarczej, generuje przychody, z których firma spłaca raty leasingowe.
  • podatek VAT (w leasingu operacyjnym) naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
  • zapewnia dostęp do najnowszych technologii, bez angażowania własnych środków finansowych.
  • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura oraz wiele innych opcji, w tym m.in. rejestracja i ubezpieczenie pojazdu, przerejestrowanie, a nawet likwidacja szkody
  • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
  • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
  • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego